Top bài viết hay

Lễ Công Bố Manga Comic Con Vietnam 2023

 • 23/06/2023
 • Sáng 5/5, s kin hp báo công b Manga Comic CON 2023 đã được din ra thành công tt đẹp. Manga Comics Con Vietnam sp tr li vào mùa hè 2023 mt không gian rng ln hơn ti TP.HCM, vi nhng hot động trin lãm quy mô và khách mi đẳng cp hơn! Đây ha hn là s kin đáng trông ch hàng đầu dành cho cng đồng yêu thích truyn tranh, game, phim nh, cosplay,... ti Vit Nam trong năm 2023!

  lễ công bố
  Backdrop buổi lễ công bố

  S kin văn hoá đại chúng này d kiến s thu hút 35,000 khách tham d trong 2 ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2023, ti Trung tâm Trin lãm Hi ngh Quc tế Sky Expo Vit Nam (Công viên Phn Mm Quang Trung, Qun 12, Tp. H Chí Minh)

  không gian buổi lễ
  không gian của buổi lễ công bố Manga Comic CON 2023
  khách mời tham dự
  Khách mời tham dự

  HSVE vinh hnh khi được đồng hành cùng bui l công b này vi tư cách là đơn v cung cp các thiết b s kin như âm thanh, ánh sáng. Nếu có nhu cu t chc và thuê các b s kin, quý khách hàng có th liên h thông tin bên dưới để được tư vn và h tr

  139 lượt xem
  0866314466