Top bài viết hay

Lễ Tổng Kết Công Ty Cp Dệt Texhong

 • 23/06/2023
 • Hôm nay 21.4, Công ty CP Dt Texhong đã t chc l tng kết năm 2022 và hướng ti mt năm 2023 đổi mi - thành công hơn. Hoàng Sa Vit Event hân hnh khi là đơn v đồng hành cùng công ty trong bui l này khi cung cp các hng mc âm thanh - ánh sáng - màn hình led là mt phn giúp bui l din ra thành công

  Màn hình led sự kiện công ty Texhong
  Màn hình led trong sự kiện

  Nếu bn cn âm thanh - ánh sáng - màn hình led hãy liên h hotline Hoàng Sa Viêt Event để được tư vấn và hỗ trợ một cách tốt nhất

  148 lượt xem
  0866314466