Top bài viết hay

“Lg Total Hvac Solution K-Seminar” Tại Lotte Legend Saigon

 • 23/06/2023
 • LG mang đến các gii pháp HVAC ti ưu cho mi nhu cu v khí hu, cung cp không khí trong lành và sng khoái cho các môi trường kinh doanh khác nhau. LG s cách mng hóa cách thc tiến hành kinh doanh ca doanh nghip. Vi mc tiêu gii pháp điu hòa không khí LG kết tinh nhng tri thc ca các chuyên gia đầu ngành nhm đáp ng nhu cu ca các doanh nghip đang tìm kiếm gii pháp điu hòa không khí được s hóa và thân thin vi môi trường.

  Không gian trong buỏi lể ra mắt sản phẩm
  Không gian trong buỏi lể ra mắt sản phẩm
  Sảnh tiếp đón khách
  Sảnh ngoài tiếp đón khách mời

  HSVE hân hnh được đồng hành và cung cp các thiết b: âm thanh, ánh sáng, backdrop, standee cho s kin được được din ra thành công tt đẹp. Chúng tôi trân trng cm ơn Quý Khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Hoàng Sa Vit Event

  151 lượt xem
  0866314466